Skip to content

Bijna elke werkgever krijgt vroeg of laat te maken met een zieke werknemer. Zowel voor de werkgever als voor de werknemer gelden regels en verplichtingen bij ziekte, neergelegd in verschillende wetgeving.

Vanaf de ziekmelding tot aan het einde van een traject kunnen vraagstukken of geschillen ontstaan over uiteenlopende onderwerpen op dit gebied. Te denken valt aan:

  • re-integratieverplichtingen;
  • re-integratietraject;
  • (gedeeltelijke) werkhervatting/passende arbeid;
  • controle- en verzuimvoorschriften;
  • loondoorbetaling, opschorting loon, loonsanctie;
  • vakantie en ziekte;
  • ontslag en ziekte;
  • situationele arbeidsongeschiktheid;
  • oproep en ziekte;
  • WIA.

Langelaar Van Uden advocaten adviseert u graag op al deze deelgebieden.

Back To Top