Skip to content

Het is voor beide partijen in een arbeidsrelatie belangrijk dat de overeengekomen rechten en plichten goed worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst en/of aanvullende arbeidsvoorwaardenregeling. Wij kunnen u hierbij met raad en daad bijstaan.

Wij stellen arbeidsovereenkomsten voor u op en/of beoordelen uw bestaande arbeidsovereenkomsten en adviseren over mogelijke of noodzakelijke aanpassingen. Dit afgestemd op uw wensen en/of beleid binnen de onderneming. Wij zorgen ervoor dat uw contracten en regelingen actueel zijn, steeds naar de laatste stand van de wetgeving en jurisprudentie. Door te anticiperen op wetswijzigingen en ontwikkelingen kunnen wij u adequaat adviseren over de juridische aspecten van een goed personeelsbeleid.

Daarbij gaat het om:

  • Reguliere arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd;
  • Flexibele arbeidsovereenkomsten (zoals tijdelijke contracten, oproepcontracten, nul-uren- en min/max contracten;
  • Specifieke bepalingen zoals het concurrentiebeding, relatiebeding, geheimhoudingsbeding;
  • Aanvullende (arbeidsvoorwaarden)regelingen, al dan niet neergelegd in een personeelshandboek of reglement, zoals bijvoorbeeld verzuim/controlevoorschriften bij ziekte, autoregeling, reis-en of andere onkostenregeling, studiekosten, social media protocol, verlofregeling, instructievoorschriften zoals huisregels, etc.

Ook u als werknemer kunt bij ons terecht met uw vragen over uw arbeidsvoorwaarden en de naleving daarvan.

Twijfelt u over uw arbeidsovereenkomst of bepaalde voorwaarden daarin, heeft u vragen over een specifieke regeling of staat een concurrentiebeding u mogelijk in de weg? Langelaar Van Uden advocaten adviseert u graag.

Back To Top