Skip to content

Mogelijke vervanging Wet DBA

In mijn blog van 31 januari 2017 (en een aanvulling daarop d.d. 6 juni 2017) besprak ik de ingevoerde Wet DBA waarmee de oude VAR is vervangen. Het grootste bezwaar in de huidige praktijk is dat hiermee vooraf geen zekerheid meer kan worden verkregen over het wel of niet verschuldigd…

LEES MEER

Wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet per 1 juli 2017

Nieuwe eisen aan contract met arbodienstverlener De Arbeidsomstandighedenwet, ook wel Arbowet genoemd, regelt de verplichtingen van werkgevers en werknemers met als doel dat er gezond en veilig gewerkt wordt. Per 1 juli 2017 wijzigt de Arbowet ingrijpend waardoor de rol van verschillende betrokkenen, zoals de werkgever, werknemer, bedrijfsarts, preventiemedewerker en…

LEES MEER

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

In mijn bericht van 31 januari 2017 ("De zelfstandige en de Wet DBA") gaf ik aan dat de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties is opgeschort tot 2018. Inmiddels is deze opschorting verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Tot die tijd krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen boetes…

LEES MEER

De zelfstandige en de Wet DBA

Als gevolg van de invoering van de Wet deregulering arbeidsrelaties (Wet DBA) waarmee sinds 1 mei 2016 de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is afgeschaft, kunnen opdrachtgevers geen beroep meer doen op de vrijwarende werking van de VAR. Met een VAR (wuo of dga) had de opdrachtgever vooraf zekerheid dat er geen…

LEES MEER
Back To Top