Skip to content

Wat is verbintenissenrecht?

Het verbintenissenrecht is een omvangrijk rechtsgebied. Kort gezegd regelt het de rechtsverhouding tussen verschillende (rechts)personen, waarbij de verplichting van de een (de schuldenaar) altijd staat tegenover het vorderingsrecht van de ander (schuldeiser). Met een verbintenis is de schuldenaar verplicht om een prestatie te leveren aan een schuldeiser. Het kan gaan om een verbintenis uit overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een koopovereenkomst, huurovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst. Een verbintenis kan ook voortvloeien uit de wet. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is een vordering tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad. Of bijvoorbeeld de aansprakelijkheid voor een gebrekkige zaak.

Ons kantoor adviseert zowel particulieren als ondernemers bij vraagstukken en problemen op het gebied van overeenkomsten (en wanprestatie). Daarnaast kunt u bij ons terecht voor aansprakelijkheidskwesties (en onrechtmatige daad).

Meer specifiek houden wij ons bezig met de volgende deelgebieden:

Back To Top