Skip to content

Langelaar Van Uden advocaten heeft specifieke kennis en ervaring op het gebied van juridische kwesties waarbij het paard centraal staat. Hoewel dit uiteraard geen apart rechtsgebied betreft gaat het hier wel om een “aparte tak van sport”.

Dit vanwege de complexiteit van juridische vraagstukken waarin paarden zijn betrokken hetgeen naast gedegen kennis van het verbintenissenrecht specifieke kennis van en affiniteit met de paardenbranche vergt. Hierover beschikt Langelaar Van Uden advocaten, ontstaan vanuit persoonlijke interesse en ervaring op het gebied van paarden en de paardensport.

Langelaar Van Uden advocaten behandelt zaken rond conflicten en juridische vraagstukken waarbij paarden het onderwerp zijn van geschil. Te denken valt aan:

  • de handel in paarden en koopkwesties (consumentenkoop, non-conformiteit, ontbinding, verborgen gebreken, dwaling/bedrog, klachttermijn, koopovereenkomsten, aankoopkeuringen en vertegenwoordiging/tussenpersonen);
  • Daarnaast kan het gaan om ongevallen, aansprakelijkheidskwesties en exoneratie etc.

Langelaar Van Uden advocaten kan u ook op dit gebied adequaat adviseren en begeleiden, alsmede indien nodig bijstaan in procedures en onderhandelingen.

Back To Top