Skip to content

Indien uw facturen voor geleverde diensten of zaken onbetaald blijven kunnen wij u met raad en daad bijstaan zodat de achterstallige betalingen alsnog aan u worden voldaan.

Zo kunnen wij middels sommatie eerst proberen om betaling buiten rechte te bewerkstelligen. Vervolgens kunnen wij middels een gerechtelijke procedure de wederpartij in een vonnis laten veroordelen tot betaling, waarbij we namens u zo nodig ook beslag kunnen leggen of faillissement kunnen aanvragen. Wij kunnen u dus in het gehele incassotraject bijstaan tegen een scherp tarief, rekening houdende met de hoogte van uw vordering en de kosten/baten verhouding.

Back To Top