Skip to content

Ten aanzien van de in rekening te brengen kosten en wijze van declareren verwijzen wij allereerst naar onze Algemene Voorwaarden die op alle werkzaamheden en opdrachten die wij voor onze cliënten verrichten van toepassing zijn.

Oriënterend gesprek

Tijdens ons eerste gesprek bespreken wij met u de financiële zaken ter zake van onze betrokkenheid. Wij bespreken de berekening van het honorarium en de kosten en de wijze van declareren. De financiële aspecten en eventuele nadere afspraken zullen wij vervolgens schriftelijk aan u bevestigen.

In beginsel brengen wij voor een oriënterend gesprek geen kosten in rekening indien daaruit vervolgwerkzaamheden voortvloeien. Indien het bij een enkel gesprek blijft waarbij wij u hebben geadviseerd geldt dat het eerste half uur kosteloos is.

Uurtarief

Wij werken op basis van een uurtarief vermenigvuldigd met de aan de zaak bestede tijd. Onze huidige uurtarieven variëren van € 150,– tot € 200,– (exclusief BTW en 6% kantoorkosten) afhankelijk van de aard en het belang van de zaak. De aan uw zaak bestede uren worden zorgvuldig bijgehouden en aan u gespecificeerd. Wij houden u tussentijds ook regelmatig op de hoogte van de werkzaamheden en de kosten, zodat u steeds inzicht heeft in de financiële stand van zaken.

Wij proberen indien mogelijk om vooraf een inschatting te maken van de totale kosten. Vaak is het moeilijk om vooraf een nauwkeurige schatting van de kosten te geven aangezien dit afhankelijk is van het verloop van de zaak, met name of de zaak geschikt kan worden of dat een procedure moet worden gevoerd.

In kwesties waarbij sprake is van duidelijk omlijnde werkzaamheden zijn eventueel vaste prijsafspraken mogelijk.

Gefinancierde rechtsbijstand (”toevoeging”).

Voor particulieren geldt dat wij – indien u daarvoor gezien uw inkomen in aanmerking komt – ook werken op basis van gefinancierde rechtsbijstand, een zg ”toevoeging”. In dat geval bent u een eenmalige eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van uw inkomen en wordt door de Raad voor rechtsbijstand vastgesteld. De aanvraag voor de toevoeging zullen wij namens u indienen.

Heeft u vragen over onze werkwijze of wenst u meer informatie neem dan vrijblijvend contact op.

Back To Top