Skip to content

Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan er schade ontstaan door uiteenlopende oorzaken en in verschillende vormen. Daarbij kan het zijn dat de werknemer zelf schade of letsel oploopt, door een bedrijfsongeval of beroepsziekte. Ook kan het zijn dat de werknemer juist schade aan andere werknemers, de werkgever of derden veroorzaakt. Dit kan gebeuren op de werkplek of daarbuiten, bijvoorbeeld tijdens bedrijfsuitjes, in het verkeer al dan niet met de eigen auto etc. Er zijn in de praktijk vele varianten denkbaar.

Wanneer bent u als werkgever aansprakelijk? Welke schade kunt u verhalen? Wat kunt u doen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken? Hoe kunt u aantonen dat u alles heeft gedaan om een ongeval te voorkomen? Welke verzekeringen dient u af te sluiten?

Ons kantoor kan u als werkgever adviseren en bijstaan in aansprakelijkheidskwesties en de aansprakelijkheidsrisico’s voor uw onderneming in kaart brengen. Ook kunnen we u bijstaan indien u aansprakelijk bent gesteld en uw belangen behartigen in eventuele procedures.

Ook werknemers die slachtoffer zijn geworden van een bedrijfsongeval of op andere wijze schade hebben geleden tijdens de werkzaamheden kunnen bij ons terecht voor advies en bijstand.

Back To Top